Country4you

Hvordan skrive en god artikkel

Roy Skjellaug

Det er ikke alltid like lett å skrive en god og informativ artikkel. Vi gir deg en aldri så liten «oppskrift» på hva vi mener er en god artikkel.

Før du begynner å skrive bør du ha en sikker kilde og rikelig med bakgrunnsinformasjon. Notér viktige ting og nøkkelord, og samle til slutt stoffet.

Husk at det er tittelen leseren først får øye på, og syns vedkommende at denne ser interessant ut, leser h*n videre på innledningen. Er denne også interessant og innbydende, har du klart den viktigste oppgaven med å skrive en god artikkel.

Tittelen

Tittelen skal kort oppsummere hva artikkelen handler om. Her gjelder det å være kreativ, slik at du fanger leserens oppmerksomhet. Det er tittelen som selger!

Innledningen

Innledningen bør ikke være for lang, og den bør ha sammenheng med neste del, nemlig hoveddelen. Den skal – som overskriften – kort fortelle hva artikkelen handler om, men her med flere ord. Husk å prøve og fange leserens interesse her; bruk virkemidler som får leseren lyst til å lese videre. Et eksempel er at du utelar den mest vesentlige informasjonen – bare hinter til den – slik at leseren blir nysgjerrig, og klikker seg inn for å lese resten.

Hoveddelen

Skal i grove trekk gi mye informasjon på kortest mulig tekst. Artikler kan gjerne ha flere synspunkter på en sak. En artikkel skal være saklig og oversiktlig. Det er saken du skriver om som skal stå i sentrum, ikke du som skriver, men du har lov til å ha meninger om det du skriver om. Du skal på en måte diskutere med deg selv i artikkelen, men på en oversiktlig og saklig måte. Samtidig må du huske å være objektiv, og ikke gjøre artikkelen om til et blogginnlegg.
Det kan vær nyttig å gi konkrete eksempler som kan belyse det emnet du skriver om. Hvis du vil vise til noe andre har sagt eller skrevet, må du sette det i anførselstegn og ikke endre på noe av uttalelsene. Du må også oppgi navnet på personen som har ytret det.

Isolert sett er det bare fem ting du må huske på å skrive om når du skal skrive en god artikkel: hvem, hva, hvor, hvorfor og når. Klarer du å – gjerne indirekte – svare på disse spørsmålene i artikkelen din, har du skrevet en god artikkel. Såfremt språket ditt er passe godt også da, selvsagt.

Ta for øvrig gjerne med noen bilder som er relevante og/eller passer inn med det du skriver om.

Avslutningen

I avslutningen kan du gjerne – hvis det er mulig – komme til en konklusjon. Den kan også ta opp tråden fra innledningen, eller den kan være en tankevekker. Avslutningen er en god plass å gi uttrykk for dine egne meninger, men husk å uttrykke disse på en mest mulig objektiv måte.

Hvis du har lest og forstått alt dette nå, skal du være godt rustet til å skrive en skikkelig god artikkel. Gå i gang og send inn nå!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din. Vi antar at dette er ok for deg, men du kan velge det bort hvis du ønsker det. OK Les Mer

Privacy & Cookies Policy